Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand
Werkvelden van Adcim Geotechniek B.V.

Funderingsherstel woning aan de Kerkbuurt te Sliedrecht

Opdrachtgever: Kuipers Infra te Streijen

Projectomschrijving: Aan de Kerkbuurt is een uit 1898 daterend op staal gefundeerd dijkhuis ca. 0,5 meter scheefgezakt. De nieuwe bewoner heeft ervoor gekozen om de woning weer zoveel mogelijk waterpas te zetten en funderingsherstel uit te laten voeren. Door ons bureau is geotechnisch grondonderzoek uitgevoerd in de vorm van sonderingen. Gezien de sondeerresultaten is een funderingsadvies uitgebracht om inpandig een nieuwe fundering op palen aan te brengen. In verband met de beperkte werkruime zijn hiervoor geheide stalen buispalen aangebracht. Over deze palen wordt een gewapende betonvloer gestort die innig met de gevels van het pand wordt verbonden. Hierdoor zal de woning in de toekomst niet meer zetten of scheefzakken. Na het heien van de stalen buispalen zijn in de gevel sparingen aangebracht waarin vijzels zijn geplaats. Met behulp van deze vijzels is het pand weer recht gezet.Tijdens het heien van de stalen buispalen zijn door ons bureau aan de belendende panden trillingsmetingen verricht, teneinde na te gaan of de heitrillingen geen schade grenzen zouden overschrijden. Hieruit is gebleken dat het heiwerk van de inwendig geheide stalen buispalen niet tot schade aan de belendingen heeft geleid.

Type advies:: Funderingsadvies voor stalen buispalen en trillingsmetignen

  • projimg0
  • projimg1
  • projimg2
  • projimg3
  • projimg4

< terug naar overzicht