Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand
Werkvelden van Adcim Geotechniek B.V.

Startblok aan de Beneluxlaan te Utrecht

Opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling B.V.

Projectomschrijving: In Utrecht wordt aan de Beneluxlaan langs het Merwedekanaal een woningbouwplan gerealiseerd bestaande uit twee woontoren van 10 bouwlagen en een lager deel van 4 bouwlagen. In het ontwerp is een parkeerkelder opgenomen. In de omgeving van de projectlocatie is een grondwaterverontreiniging aanwezig met o.a. VOCL.Door ons bureau is geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Gezien de sondeerresultaten en de eisen voor overlast ten aanzien van geluid en trillingen is een funderingsadvies uitgebracht voor een trillingsvrij paalsysteem in de vorm van Fundexpalen. Door de aanwezigheid van boven- en ondergrondse infrastructuur is plaatselijk een grondkering uitgewerkt in de vorm van een Berlinerwand.Voor de realisatie van de parkeerkelder is een bemaling benodigd. Door ons bureau is een bemalingsadvies opgesteld en zijn de benodigde vergunningen voor de grondwateronttrekking en lozing verzorgd. Hierbij is de mogelijke verplaatsing van de grondwaterverontreiniging in kaart gebracht.

Type advies: Funderingsadvies, grondkeringsadvies, bemalingsadvies en verzorgen vergunning onttrekken en lozen grondwater

  • projimg0
  • projimg1
  • projimg2
  • projimg3

< terug naar overzicht