Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

Veel projecten liggen in bebouwd gebied, hierdoor wordt veelal rond de bouwput een grond- en waterkering toegepast.

Afhankelijk van de randvoorwaarden zoals ontgravingsdiepte, grondwaterstanden, bovenbelastingen, vervormingseisen, gevoeligheid omgeving, etc. wordt een grondkering ontworpen. Deze kan bestaan uit staal, beton, hout, kunststof of een mengsel van de aanwezige grondslag met grout. Met behulp van het door Deltares ontwikkelde programma D-Sheet Piling wordt de grondkering gedimensioneerd.

Voor het verkrijgen van een werkbare situatie zal vanwege de veelal hoge grondwaterstanden een bemaling in de bouwput nodig zijn. De onttrekkingsdebieten en grondwaterstandsverlagingen worden met behulp van het software programma Microfem inzichtelijk gemaakt.

ADCIM Geotechniek kan voor alle situaties het complete bouwputadvies voor u verzorgen.