Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand
Werkvelden van Adcim Geotechniek B.V.

Danzigerkade te Amsterdam

Opdrachtgever: Kraaijeveld B.V.

Projectomschrijving: In het havengebied van Amsterdam wordt aan de Danzigerkade een bestaand talud en betonnen damwand vervangen door een nieuwe kadeconstructie, bestaande uit een combiwand van stalen buispalen en stalen damwand. De nieuwe kade is geprojecteerd enkele meters vanaf de oorspronkelijke kade in het water, waardoor een grondaanvulling nodig is.De zakbaakmetingen gaven twijfel omtrent het zettingsproces en de te verwachten restzettigen. Door ons bureau is vervolgens geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan en de zakbaakmetingen zijn zettingsberekeningen en zakbaakanalyses uitgevoerd. Hieruit bleek dat in de beschikbare voorbelastingsperiode van 9 maanden niet aan de restzettingseis zou worden voldaan. Door ons bureau is geadviseerd de hoogte van de voorbelasting aan te passen en de duur iets te verlengen. Hiermee werd voldoende zetting gecreŽerd om aan de restzettingseis te kunnen voldoen.

Type advies: Zakbaak- en zettingsanalyse

  • projimg0
  • projimg1
  • projimg2
  • projimg3

< terug naar overzicht