Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand
Werkvelden van Adcim Geotechniek B.V.

Plan Hof van Gameren te Gameren

Opdrachtgever: Waalwaard Wonen bv

Projectomschrijving:  Aan de oostzijde van Gameren wordt een woningbouwplan ontwikkeld. In dit plan zijn koop en huurwoningen almede vrije kavels opgenomen. Verder worden in het plan nieuwe watergangen gegraven en wegen en riolering aangelegd.In verband met de ligging van de locatie nabij de rivier de Waal is door ons bureau een kwelanalyse gemaakt. Hieruit is gebleken dat maatregelen nodig zijn om de hoeveelheid kwelwater te beperken.Door plaatselijk het ontbreken van een waterremmende kleilaag en de goede waterdoorlatendheid van de aanwezige zandafzettingen is voor de aanleg van het riool een omvangrijke bemaling nodig. Door ons bureau is een bemalingsadvies opgesteld en zijn de benodigde vergunningen voor de grondwateronttrekking bij het bevoegd gezag aangevraagd.

Type advies: Kwelanalyse, bemalingsadvies en verzorgen vergunningsaanvraag grondwateronttrekking

  • projimg0
  • projimg1
  • projimg2
  • projimg3
  • projimg4
  • projimg5
  • projimg6
  • projimg7

< terug naar overzicht