Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand
Werkvelden van Adcim Geotechniek B.V.

Regionaal bedrijventerrein te Werkendam

Opdrachtgever: Gemeente Werkendam

Projectomschrijving: Om de regionale samenwerking te stimuleren, werkgelegenheid te creŽren en te behouden en om te blijven voorzien in de continue vraag naar bedrijventerreinen zal op korte termijn op het grondgebied van de gemeente Werkendam een regionale bedrijventerrein worden ontwikkeld. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeente Aalburg en de gemeente Woudrichem. Het gaat hier om circa 40 hectare uitgeefbare grond, gelegen aan de zuidkant van de huidige bedrijventerreinen in de kern Werkendam.Door ons bureau is geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd Aan de hand hiervan zijn zettings- en stabiliteitsberekeningen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat met het oog op de zettingseisen voor de infrastructuur een voorbelasting nodig is. Voor de coupure komt een fundering op staal in aanmerking en voor de bruggen in plan een paalfundering.

Type advies: Zettingsanalyse infrastructuur en funderingsadvies coupure en bruggen

  • projimg0
  • projimg1

< terug naar overzicht